Què és l'AMPA?
- És l’Associació dels pares i mares de l’Institut d’Educació Secundària Els Tres Turons.
Està registrada com a associació i es regeix per estatuts propis. Hi ha una junta que es renova periòdicament.
Anualment se celebra, com a mínim, una assemblea general.

Quines persones hi treballen?


Junta curs 2016-2017:

Carles Sellés Badia

President

Maria José Pinedo

Vicepresidenta

Carme Alonso Tortosa

Secretaria

Cristina Serrano

Tresorera

Raquel Martínez

Vocal

Coque Alonso Domenech

Vocal

Mari Martinez Sanchez

Vocal

Anna Grau Juncà

Vocal

Elena Nogueras

Vocal

Carmen Pascual

Vocal

Judith Puig

Vocal

Susana Sánchez

Vocal

Gemma Gorhs

Vocal

Oriol Ferran

Vocal

Montse Amar

Gestió biblioteca i armariets

Copyright © 2013 AMPA Institut Els Tres Turons and Blogger Themes.