Què fa l'AMPA?

- Col·labora amb l’equip docent per al bon funcionament de l’institut i per preservar la qualitat de l’ensenyament.


- Té representació directa en el Consell Escolar.

- Atén i canalitza les inquietuds i les iniciatives de les famílies relacionades amb el centre.

- És el principal enllaç entre les famílies dels alumnes, el professorat i la direcció.

- Fomenta i gestiona la reutilització de llibres organitzant a principis de setembre el mercat de venda de llibres de segona mà.

- Ajuda, amb recursos humans i econòmics, a l’organització d’esdeveniments que complementen la tasca educativa del professorat i col·labora en serveis com la biblioteca del centre.

- La quota de l’associació, una per família i curs acadèmic, serveix també per finançar materials que tant les famílies com la direcció del centre consideren necessaris (millora dels equipaments, material esportiu, armariets, etc.)
Copyright © 2013 AMPA Institut Els Tres Turons and Blogger Themes.